Kauppa Kalevalassa. A local drugstore in Kalevala village.
Takaisin Uhtualle. Back to the village